Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 26 februari

Gör klart sidorna 141 och 142 i Språkporten och läs texterna på sidorna 147-
150.
Ni förbereder ert projekt med Milano och Sofia. Informationen hittar ni på
Google Classroom.
Jag lägger upp tre uppatsämnen på Google Classroom. Jag vill att ni väljer en
av dem och den ska vara klar och lämnas in den 12 mars.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.