Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 23 oktober

Sofia, Danae och Nikos gjorde sina presentationer. Eftersom alla inte hade läst om
Nobel, fick de repetera/läsa under lektionen. I läxa bör alla läsa texten om Nobel
igen och sedan göra sidorna 63-65, uppgifter A-D
Artemis, Alexander, Marina och Viktor förbereder sina presentationer om en
mytomspunnen plats eller person.


OBS Till lördagen den 6 november ska ni skriva ett referat av en av texterna i kapitel
1, se sidan 69 Skriv refererat. Börja förbereda redan nu och lämna inte allt till sista
minuten!! Titta på sidan 16 igen. Där har ni arbetsgången för ett referat.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.