Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 2 oktober

I lördags var ni funktionärer på Svenska språkdagen.


Skriv en text om vikten av att kunna flera språk.


Skriv en kort inledning. Sedan resonerar ni lite om fördelarna med att kunna
flera språk. Tänk speciellt på att resa, att arbeta, att kunna kommunicera etc.
Glöm inte att dela upp i paragrafer, kanske tre, och att använda bindeord (se
sidan 14 i Språkporten). Gör sedan en kort sammanfattning. Försök skriva 200-
300 ord.

Jag vet att det kan kännas svårt, men gör ett försök, så rättar vi tillsammans
sedan.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.