Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 2 april

Ni kommer att få mer information om den 26 mars i ett separat mejl och på Google Classroom.


Läxa till 2 april
Läs sidorna 162-166 i Språkporten.
Gör klart de skriftliga uppgifter ni har. Se Google Classroom.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.