Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 mars

Ni som inte hade gjort sidorna 153 och 158 i boken arbetar med dem.  Ni skriver också klart uppsatsen.  Titta på Google classroom om ni har glömt. 

Jobba klart med Milano och Sofia!


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.