Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 februari

Eftersom alla inte var på lektionen, kommer ni att få ett mejl med information
om projektet vi ska ha tillsammans med Sofia och Milano. Jag lägger också upp
information på Google Classroom.
Läxa i vår bok: Läs sidorna 136-140 igen och gör sidorna 141 och 142.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.