Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 14 maj

Under påsklovet får ni ingen ny läxa av mig, utan jag vill att ni gör klart alla de
uppgifter ni inte har gjort. Titta på Google Classroom! Gör även klart projektet
som ni har med Milano och Sofia. Om ni har svårt med kommunikationen med
dem, gör er egen del och skicka in den till mig.
Om ni gjort alla skrivuppgifter på Classroom, rekommenderar jag er att läsa en
bok. På svenska! Det skadar inte och är bra för att utveckla ordförråd och
läshastighet.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.