Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 13 november

  1. Läs sidorna 80-82 i Språkporten 123
  2. Skriv ett referat av texten om Gustav II Adolf som bifogas. På sidan 16 i
    Språkporten har du information om hur du skriver ett referat. Skriv gärna på
    löst papper så att jag kan samla in.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.