Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 12 februari

  1. Läs texterna på sidorna 136-140
  2. Förbered en muntlig framställning. Välj ett av ämnena på sidan 123, under Tala. Om ni vill får ni
    gärna göra en Power Point presentation, men tänk på att ni enbart använder er av stödord (bullets).
  3. Gör en webbövning så att ni repeterar nya ord. Ni kan göra antingen från kapitel 1 eller 2. Om ni
    inte har varit inne på webben, följ instruktionerna på första sidan i er bok.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.