Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 26 februari

Läxa: Nu är det din tur att skriva en nyhetsartikel, slutuppgift s. 37. Läs noggrant igenom sidan innan du börjar med din artikel. Ni som inte var på lektionen bör läsa igenom s.34-36 också för att förstå hur layouten ska se ut.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.