Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 25 september

Vi jobbade med s.373-374 i klassrummet och tränade även på att skriva, den här veckan i form av stafettskrivning.

Läxa: Uppgift 3 på s. 375. Några av barnen kommer få gå in till treorna och se om de har lyckats med sitt uppdrag.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.