Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 20 november

Det är några barn som inte har redovisat sina arbeten, så det gör de på lördag. Om de har gjort power point får de skicka det innan lördag eftersom det inte är säkert att nätet funkar på skolan och jag kan då ladda ner det hemma innan lektionen.

Innan vi gick igenom dagens läxa läste vi ur vår högläsningsbok och barnen svarade på frågor till texten, på raderna och mellan raderna.

Därefter gick vi igenom läxan och sedan fortsatte vi med lånord och gjorde tillhörande övningar. Vi hann även med att läsa Variera ordförrådet-anpassa språket.

Läxa: Läs s.204 igen och gör uppgift 8A och 8B på s. 205,gör även 9A och B på s. 206 och uppgift 10 på s. 207.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.