Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 2 oktober

Barnen skrev intervjufrågor, i grupp, enligt kapitlets slutuppgift på s. 377. Vi tackar våra trevliga
intervjupersoner som ställde upp på så kort varsel och lät barnen intervjua dem. Vi tackar även treorna
som kom till oss och lät oss läsa upp dagens läxa.


Läxa: Följ instruktionerna på s.377 när du renskriver intervjun. Det går bra att skriva på dator.


Ni som inte var på lektionen läser igenom s.376 innan ni gör slutuppgiften. Ni får gärna höra av er om ni
undrar över något. Ni ska spela in intervjun och personen ni intervjuar måste prata svenska.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.