Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 9 oktober

Idag gick vi igenom läxan och vi avslutade arbetet med folksagor och
konstsagor med att lyssna på en saga och göra uppgifter om den. Ni som inte
var med, får lyssna på den här nedanför och svara på följande frågor i er skrivbok.

  1. Finns det några ”sagoingredienser” (se sidan 59) i den här sagan?
  2. Är det en folksaga eller en konstsaga?
  3. Varför tror du Lise-Lotta stod så ofta vid grinden och tittade ut?
  4. Hur har Maja det hemma hos sig? Hur vet vi det?
  5. Har sagan någon sensmoral? Vill den lära oss något? Vad, i så fall?

Läxa för alla
Gör uppgift 24 på sidan 74.
Läs igenom uppgiften på sidan 76-77 noga och skriv sedan din egen saga. Skriv
i din skrivbok.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.