Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 8 oktober

Vi gick igenom läxan först och sedan jobbade vi vidare med s. 19-22 i Litteraturhistoria. Alla fick läsa och vi gjorde uppgifterna som tillhör med mycket diskussioner tillsammans.

Läxa till 8/10 (Digital lektion):

Gör uppgift 6 på sidan 22. Välj en av författarna och skriv ner en kort sammanfattning om

honom. Ni kan skriva i punktform om ni vill och ta fram det viktigaste. De behöver inte presentera i klassen, utan skriva i er skrivbok.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.