Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 5 februari

Till nästa lördag läser ni texten Ensamrummet på sidorna 163-173 i Antologin
och svarar på frågorna på sidan 173 i er skrivbok.
Ni kan också börja förbereda ert författarporträtt. Välj en författare som ni
tycker om eller är intresserade av och följ sedan mallen på sidan 123. Har ni
frågor om detta, så går vi igenom det igen nästa lördag. Tänk på att det ibland
kan vara svårt att svara på om det finns kopplingar mellan författaren och
böckerna. Det är inte alltid det finns, så om ni inte hittar något sådant behöver
ni inte ta med den delen.
Författarporträttet ska lämnas in 12 februari.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.