Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 4 december

På lektionen gick vi igenom sidorna 90-101 och vi arbetade med att skriva inledningen och början på
vår myt.
Vi gjorde sedan kopian med tempusövningar.
Läxa:

  1. Skriv klart din myt. Skriv på löst papper. Skriv ca 150 ord.
  2. Gör kopian med tempusövningar. Kommer du ihåg tempusen? (presens, preteritum, perfekt,
    pluskvamperfekt och futurum)
  3. Läs sidorna 103-104 och svara på frågorna a och b på sidan 104.

Tempusövningar


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.