Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 27 november


Titta på den första delen av programmet Grammatikbolaget.
https://urplay.se/program/170821-grammatikbolaget-vad-ar-substantiv

Svara på frågorna i din skrivbok.

  1. Vad är substantiv?
  2. Hur känner man igen ett substantiv?
  3. När ska substantivet ha stor begynnelsebokstav?
  4. Hur förändras substantiven i singular och plural?
  5. Vad är konkreta och abstrakta substantiv?
    Välj ut fem substantiv som du tycker är fina eller spännande, skriv ner dem och berätta om dem på
    lördag.

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.