Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 26 februari

Ni läser dikten Romanska bågar igen. Ni funderar på vad den betyder, hur ni
förstår den och skriver sedan en berättelse utifrån dikten. Titta på sidorna
130-131 i Spegla Språket. Tänk på det vi gjorde på lektionen, alltså hur man
gör om en dikt till en text och tvärtom. Skriv i era skrivböcker.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.