Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 22 oktober

Vi gick igenom de sidor de läst hemma och fortsatte sedan med några av de diskussionesfrågor som
finns på sidorna 26-29.


Vi lyssnade på några av de berättelser de skrivit utifrån bilden på sidan 11 i Kreativt skrivande.
Fantastiska texter!! De är verkligen duktiga.


Läxa: Läs sidorna 31-34 i Litteraturhistoria. (till och med Gilgamesh) och arbeta sedan vidare med din
text. Gör det som vi pratade om i klassen. Försök att lägga till känslor och atmosfär genom att använda
adjektiv och annat. Utveckla din text, eller fortsätt den.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.