Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 22 januari

Vi arbetade med dystopier och arbetade även med pronomen och prepositioner på sidorna
247-252.


Läxa:
Läs dystopin på sidorna 108-115 i din bok och svara på frågorna a-f på sidan 115. Skriv i din
skrivbok.


Glöm inte att ta med recensionen du skulle skriva över jullovet.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.