Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 20 november

Läs sidorna 90-94 i Spegla språket. Titta ordentligt på det som står i
marginalerna för att se hur texten är uppbyggd.
Svara sedan på frågorna a-f i din skrivbok.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.