Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 2 april

Den 26 mars har vi Temadag för alla grupper. Mer information kommer i separat utskick.


Läxa till 2 april
Läs sidorna 182-183 i Spegla Språket och svara på frågorna, uppgift 8, på sidan 184.
Skriv en recension. Välj en bok eller en fim om skriv om den. Följ mallenpå sidan 187 i boken.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.