Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 mars

Ni ska skriva en insändare.  Vi jobbade med det på lektionen idag, men nu får de som inte var med försöka läsa in det själva.  De ska välja ett ämne som engagerar dem, något som de brinner för, något som känns viktigt.  Det kan handla om mobilförbud i skolan, längre raster, mer gymnastik, bättre skolmat etc.  De ska följa mallen som finns på sidan 175 i boken.  De hade läst en insändare till idag så de kan gärna läsa den igen för att se hur den är uppbyggd.  De kan också läsa insändaren på sidan 173 och titta på kommentarerna i marginalen för att se hur de ska skriva.  De kan titta på de här korta programmen för mer tips.  

https://urplay.se/program/197521-orka-plugga-textgenrer-debattartikel

https://urplay.se/program/200654-orka-plugga-textgenrer-insandare


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.