Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 13 november

Läs texten på sidan 86 i boken Spegla Språket som handlar om Skapelsemyter.
Svara på frågorna i uppgift 6 på sidan 87. Skriv svaren i din skrivbok.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.