Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 9 april

För er som saknades: Vi gick igenom läxan och pratade även om de fyra
stånden.


På vår skrivstund tränade vi på att skriva en kort insändare.


Läxa
Läs sidorna 78-79 i Historieboken och gör sidan 28 i arbetsboken.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.