Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 6 november

På lektionen arbetade vi klart sidan 9 i arbetsboken och läste ett kapitel ur vår bok om Vilda. Vi pratade också lite om runor och alla skrev sina namn med runor.

Läxa: Läs sidorna 34-37 i Historieboken och gör sidorna 10-11 i Arbetsboken.

Titta också på del 4 av Arkeologens dotter och svara på frågorna i din skrivbok.

https://urplay.se/program/210761-arkeologens-dotter-de-forsta-bonderna

1. Hur tillagar Gimmal och hennes vänner fisken?

2. Gimmal berättar var hon tror att de kan hitta Nims mamma. Vilken plats är det?

3. Hur jagar Gimmal smådjur?

4. Berätta om Nims dröm. Var är Nims mamma, tror du?

5. Vilka är ”de nya”? Hur ser de ut? Vad har de på sig?

6. Varför eldar de?

7. Beskriv hur människorna bor och vad de lever av.

8. Känner du igen staketet? Vad kallas det?

9. Vad får Fridolin och Nim hjälpa till med?

10. Krukorna de tillverkar kallas för trattbägare. Varför kallas de för det, tror du? Hur använder de trattbägarna?

11. Att bruka jord är att använda sig av jorden, till exempel odla. Hur brukar människorna jorden i avsnittet? Vad använder de för redskap?

12. Vad gör professorn? Hur går det för honom?


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.