Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 22 oktober

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan läste vi och pratade om s. 96-97.

 Barnen fick i par jobba med instruerande text i form av kopia. 

Läxa

Välj ut 15 ord ur kapitlet Vikingarna, inte för enkla ord utan ord som du kan behöva träna lite mer på. Skriv nya meningar av orden. Du ska alltså skriva 15 meningar i skrivboken.

Om du väljer ordet träl kan du t ex skriva: Jag vill inte vara träl. Trälar var inte fria människor under vikingatiden. Det var svårt att vara träl på vikingatiden.

Det räcker att du skriver en mening till varje ord.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.