Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 22 januari

Vi började med Medeltiden och läste sidorna 46-49 i Historieboken och gjorde även sidan 16
i övningsboken.


Läxa: 
Läs sidorna 50-53 i Historieboken och gör sidan 17 i övningsboken.
Glöm inte att ta med recensionen ni skrivit över julhelgen.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.