Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 21 maj

Vi lyssnade på tre korta program om upptäckare och ni får gärna lyssna på dem igen.
Läxa: Svara på frågorna som handlar om att resa. Skriv i era skrivböcker.


https://urplay.se/program/213100-kul-fakta-resor-jorden-runt-jorden-runt-utan-karta


https://urplay.se/program/213105-kul-fakta-resor-jorden-runt-tidiga-upptackare-till-havs


https://urplay.se/program/213097-kul-fakta-resor-jorden-runt-tidiga-upptackare-over-land

Svara på frågorna i din skrivbok.

  1. Hur är det att resa till en plats man aldrig har varit på?
  2. Vad är ett äventyr?
  3. Hur skulle du göra om du skulle resa men inte hade en karta som kunde visa vägen?
  4. Hur tror du att det kändes att resa utan att veta hur världen såg ut?
  5. Varför reste de iväg, ut i det okända?
  6. Har du rest till andra länder? Vilka? Hur reste du då?
  7. På vilket sätt skulle du helst vilja resa om du inte får flyga?

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.