Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 20 november

Läs sidorna 40-43 i Historieboken.
Gör sidorna 12-13, uppgifter 1-6 i Arbetsboken.
Titta på Arkeologens dotter Del 6 och svara på frågorna

 1. När var bronsåldern som de har hamnat i nu?
 2. Vad använder de metall till?
 3. Hur tillverkar de hjul och vad var de gjorda av?
 4. Fridolin hittar växter som han känner igen. Vilka är det?
 5. Vad händer med Nim?
 6. Människorna är bekymrade. Varför? Och varför är barnen och kvinnorna
  bundna, tror du?
 7. Vad drömmer Nim?
 8. Vad gör Fridolin när han upptäcker att Nim är borta? Hur går det?
 9. Vad betyder gåtan på halsbandet?

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.