Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 februari

Läs sidorna 62-65 i Historieboken och svara på följande frågor. Skriv i din
skrivbok.

 1. Var brukade de medelstida städerna placeras? Tänk på vad som var viktigt
  för människor och de varor de ville köpa och sälja.
 2. Vid slutet av medeltiden hade Stocholm 4000 invånare och Köpenhamn
 3. Hur många invånare har de två städerna idag? (Här kanske du måste
  Googla.)
 4. Varför ville kungarna ta ut tull (skatt) på varorna som passerade in i
  städerna?
 5. Varför ville kungarna att städerna skulle skyddas med en mur eller en borg?
 6. De som bodde inne i staden hade inga egna åkrar de kunde odla på, så
  varifrån fick de sin mat?
 7. Vilka olika hantverkare kunde det finnas i en medeltida stad?
 8. Varför talades det mycket tyska i de nordiska städerna på medeltiden?

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.