Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 13 november

  1. Läs sagan på sidan 38-39 i Historieboken.
  2. Titta på del 5 av Arkeologens dotter och svara på uppgifterna i din skrivbok.
    https://urplay.se/program/210758-arkeologens-dotter-festen-for-de-doda

© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.