Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 5 november

Läs sidorna 58-59 i läseboken. Skriv ner nya och konstiga ord du inte känner igen i din skrivbok.
Gör sedan sidan 22 i övningsboken. Den sista uppgiften, 5, skriver du på löst papper så att jag kan
samla in och rätta.
Jag kommer att samla in era skrivböcker vid ett annat tillfälle och rätta er stavning.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.