Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 25 september

Vi gick först igenom frågorna till Hamnskiftarens resa och sedan jobbade vi med s. 36-38 i SO-boken. Vi kommer alltså att jobba med geografi. Barnen svarade bl a på dessa frågeställningar: Berätta vad ni ser på bilden. Hur är bilden tagen? Varför ser pojken ut som ett frågetecken? Hur kan flickan hjälpa pojken på ett bättre sätt? Hur kan det bli tydligare vad hon menar? När använder vi kartor idag? Vilken är den stora skillnaden mellan en jordglob och en karta? Vi gick igenom Venn-diagram på tavlan.

Läxa: SO-bok: s.38-39

Arbetsbok: s. 13


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.