Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 22 oktober

Vi tränade på stavning eftersom jag ser att vi ligger efter med det. De kommer varje gång att få små
stavningsövningar, antingen på kopior eller i sina skrivböcker.


Vi gick igenom deras läxa och arbetade sedan med landskapen.


Boken har en del ord och uttryck som är nya för barnen men ni behöver inte oroa er för det. När de
läser hemma vill jag att de skriver ner de ord de inte förstår i sin skrivbok och så kommer vi att prata om
dessa i klassrummet. Vitsen med den här boken är just att de ska, samtidigt som de lär sig om ämnet,
utveckla sitt ordförråd.


Läxa: Läs sidorna 52-53 i textboken och gör s. 19 i Arbetsboken, uppgifter 1-6. Uppgift 6 gör ni på löst
papper som ni lämnar in till mig nästa gång.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.