Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 21 maj

Vi koncentrerade oss på historia och pratade om vikingafärder, först vart barnen trodde att vikingarna hade åkt och sedan tittade vi på kartan i boken och pratade om den.  Efter att vi läst texten på s. 86-87 pratade vi om orsakerna och konsekvenserna till varför vikingarna gjorde dessa långa resor, vilket vi skrev ner i skrivboken.  Därefter jobbade barnen individuellt i arbetsboken på s. 37. Det är bra om barnen inte gör mer i böckerna än det som de får i läxa eftersom vi många gånger jobbar i böckerna i klassrummet.

Även om vi går igenom läxan i klassrummet kommer jag samla in barnens arbetsböcker på lördag för att rätta.

Läxa: De barn som inte hade med sig sina läskort tar med dem på lördag.

SO-bok: s.88-89

Arbetsbok:s.38 och de ska även göra uppgift 5 i skrivboken.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.