Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 20 november

Vi gick igenom läxan, både den här veckans och förra veckans. Förra veckan kunde vi inte gå igenom läxan eftersom vi hade författarbesök. Efter läxgenomgången tittade vi på Sverigekartan och pratade om att Sverige är indelat i tre landsdelar och 25 landskap. Barnen började med att rita en Sverigekarta och dess landskap. Vi pratade också om ämnesrelaterade begrepp som invånare, dialekt, kollektivtrafik, tätbefolkat, glesbefolkat etc.

Därefter läste vi och pratade om vad som händer i vår högläsningsbok.

Ni som vill kan följa Den stora läsutmaningen på instagram. De barn som har läst ut en eller flera böcker kan skriva ner bokens titel, författare och hur många sidor boken var på och ta med på lördag. Ni kan även räkna med serietidningar och även böcker som de eventuellt har läst för sina småsyskon.

Läxa: Rita klart din Sverigekarta.

Läs minst 7 sidor, gärna fler, i din bok. När du har läst dina sidor skriver du en sammanfattning.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.