Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 2 oktober

Först gick vi igenom läxan i arbetsboken och sedan pratade vi en hel del kring kartorna på s.40-41 i SO-
boken. Därefter gjorde vi en kopia med veckans ord 1 och när vi var klara med den skrev barnen in orden
i sina skrivböcker.


Läxa: SO-bok: s.40-41 Arbetsbok: s. 14-15


Träna på att stava veckans ord.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.