Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 mars

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och när barnen har en sida i läxa i arbetsboken så ska de även göra sista uppgiften skriftligt.

Vi jobbade med s. 78-79 på olika sätt, dels att prata om bilderna och texten, dels att jämföra maten då och nu.

SO-bok: s.78-79

Arbetsbok:s.33 alla uppgifter


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.