Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 19 februari

Idag fick barnen lära sig svenska berg, fjäll, sjöar och älvar. De fick även nya böcker som heter Träff på texten. Ni behöver hjälpa barnen första gången de ska logga in på webben. De kommer troligtvis vilja att ni skriver användarnamn(oftast e-postadress) och lösenord.   Aktiveringskod finns i boken.

https://minbokhylla.studentlitteratur.se/

På webben finns allt som vi kommer att gå igenom i klassrummet och dessutom extra övningar som barnen i bland kommer att ha i läxa. Vi hann inte riktigt gå igenom allt som behövdes för att barnen ska få uppgifterna i boken som läxa.

Läxa: Träff på texten: Läs sagan Sagan om korven s.8-10 och skriv kort vad den handlar om. När du har skrivit sammanfattningen kan du skriva vad du tror att sagan vill lära oss.

SO: Lär dig sjöarna och älvarna som vi ringade in.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.