Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 16 oktober

Vi gick igenom läxan i arbetsboken och sedan läste vi s.44-45. Barnen satt sedan parvis och skrev 3-5
snabba fakta om geografer och deras arbete. Vi tränade även på att läsa en kort text och svara på
tillhörande frågor.


Läxa: Läs så mycket du kan ur din bok och skriv sedan vad sidorna handlade om. Du ska på lördag kunna
berätta om vad du läst, men också berätta vad du hitintills tycker är bra/mindre bra.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.