Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 12 februari

Idag började vi lektionen med att titta på en hyllningsfilm som var till alla fyror som hade deltagit i Den stora läsutmaningen.Vi gick igenom texten och begreppen i SO-boken som de har i läxa till nästa lördag. Därefter fick barnen beskriva sitt favoritdjur med hjälp av frågor. De fick skriva beskrivningen i sin skrivbok och jag har samlat in skrivböckerna.

Läxa: SO-bok: 70-71

Arbetsbok: 28-29


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.