Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 26 februari

s. 92-99 i läseboken. Svara på frågorna ni skrev i er skrivbok, om Selma (om ni inte hann klart på lektionen).Skriv en bok: vi skrev ner några frågor i skrivböckerna som kan vara till hjälp. fundera vidare och skriv. 


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.