Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 22 oktober

Barnen läste upp sina dikter. Det visade sig att några av barnen inte riktigt hade följt instruktionen och skrivit helt egna dikter, men det gjorde inte så mycket då de skrev dikter.

De gamla böckerna samlades in för rättning och de nya, Läsresan 3, delades ut. När barnen får tillbaka sina rättade arbetsböcker vill jag att de alltid har med dem så att vi kan jobba med de grammatiska momenten när vi får lite tid över.

Vi läste s. 14 och pratade om orden, texten och bilderna. Barnen hittade även på nya meningar med orden. I arbetsboken jobbade vi med ng-ljudet på s.8. För att det skulle vara lättare för dem att förstå att man skriver gn, la vi till ett n efter g i pratbubblan och i rutan under SORTERA. När de hade gjort det skrev de varsin eller flera meningar med orden och ritade till sin/sina meningar. De fick även höra den berättande texten om flickan och cirkushunden.

Läxa

Bifogar sidorna så att de barn som inte var på lektionen kan göra läxan till lördag.

Läsebok:  s. 14

Arbetsbok: s. 5 De som var borta gör också s. 8.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.