Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 12 mars

vi läste s 102-107 och arbetade med bilden på s. 103, barnen skrev vad barnen gör på bilden (under lektionen). Vidare pratade vi om j-ljudet och såg att man kan skriva på olika sätt, hj, lj, dj och gj och tittade på skillnaden mellan hjort-gjort, hjul-jul, hjärna-gärna, jord-gjord. Ingen läxa till nästa gång. Glöm inte att vi har lov lördag den 5 mars.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.