Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 9 oktober

Vi gick bl a igenom hur man skriver en berättelse, att en berättelse är indelad i inledning, handling och
avslutning. Vi tittade på bilderna på s. 8 i arbetsboken och samtalade gemensamt om vad som händer.
Barnen kom med förslag på ord som vi kunde skriva till varje bild. De fick lite hjälp med frågor till varje
bild.


Inledning- Vilka är barnen? Vad gör de? Var är de och vart är de på väg?

Handling- Plötsligt händer något-vad? Hur känner barnen sig? Vad ska de göra nu?

Avslutning- Vad gör kaninen? Vad gör barnen? Hur känner de sig?

Läxa: Arbetsbok: s. 9 Barnen utgår från orden vi skrev gemensamt till bilderna och skriver meningar till
varje bild, så att det blir en berättelse om de två barnen. Vi gjorde första bilden, inledningen,
tillsammans så att de förstår hur de ska göra läxan.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.