Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 5 november

Läsebok: Barnen läser sid.16-19 själva och föräldern läser sid.20-27. Texten är inte okänd för barnen då vi läste och pratade om den på lektionen.

Arbetsbok: 5-7, sid. 6 för de barn som inte hann bli klara.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.