Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 25 september

Våra böcker för detta läsår är Läsresan 2, läsebok och arbetsbok. Efter att vi hade gått igenom dagens läxa introducerade jag våra böcker och berättade lite om hur vi kommer jobba med dem. Vi läste meningarna på s. 14 och pratade om dem och vad orden betyder. Sedan kom barnen på egna meningar med orden som vi skrev på tavlan och i skrivböckerna. Meningarna var bl a: Maria ligger envist kvar i sängen. Snöstorm- Det är väldigt kallt och det snöar. Jag städar noga. Trampolinen blev en succe. Därefter gjorde vi s. 4 i arbetsboken tillsammans och några barn hann lite med s.6 också. Vi hoppade över s. 5 för den ska vi jobba med på lördag i klassrummet. Vi läste även berättelsen En prick, men den ska vi läsa igen på lördag och bearbeta texten.

Läxa: Läsebok: s. 14

Arbetsbok: s. 6-7

Kunna stava till: envist, noga, snöstorm, succe.


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.