Skip to main content
Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας

Läxa till 22 oktober

Idag fick barnen sina nya böcker Läsresan 2. Jag har samlat in ettans böcker, ska rätta arbetsböckerna. När barnen får tillbaka sina rättade arbetsböcker vill jag att de alltid har med dem så att vi kan jobba med de grammatiska momenten när vi får lite tid över.

Innan de nya böckerna delades ut jobbade vi med sammansatta ord. Barnen kom på sammansatta ord som vi först skrev på tavlan och sedan skrev de några av orden i sin skrivbok. (hus+båt=husbåt, papper+korg=papperskorg, vatten+flaska=vattenflaska, skriva+bok=skrivbok etc)

I nya boken läste vi s.14 och pratade om bild, text och de markerade orden: Du ligger envist kvar i sängen-hur gör du då? Hur vet man att det är snöstorm? Hur gör du när du är noga? Har du besökt en utställning? När log du senast?

Läxa

Jag bifogar sidorna så att de barn som inte var på lektionen ändå kan göra läxan. 

Läsebok: s. 14

Arbetsbok: s. 4


© 2022 Σύλλογος Σουηδικής Γλώσσας. All rights reserved.